ધાન્યૈકાહારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાન્યૈકાહારી

વિશેષણ

  • 1

    નિરામિષાહારી.