ધાબું ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાબું ભરવું

  • 1

    સિમેન્ટ ચૂનો વગેરેથી ગચ્ચી બનાવવી.