ધારાશાસ્ત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધારાશાસ્ત્ર

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધારાઓ-કાયદાઓનું શાસ્ત્ર.