ધારીને જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધારીને જોવું

  • 1

    તાકીને-ધ્યાનપૂર્વક જોવું.