ધારો ઘડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધારો ઘડવો

  • 1

    કાયદો કરવો.