ધારો પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધારો પાડવો

  • 1

    રિવાજ કરી દેવો.