ધાર કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાર કાઢવી

  • 1

    ઘસીને તીક્ષ્ણ ધારવાળું કરવું.

  • 2

    દૂધની ધાર કાઢવી; દોહવું.