ધાવણના દાંત હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાવણના દાંત હોવા

  • 1

    બિનઅનુભવી બાળક જેવું હોવું.