ધાવણ ઊડી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાવણ ઊડી જવું

  • 1

    સ્તનમાં દૂધ ન રહેવું.