ધાવણ ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાવણ ચડવું

  • 1

    માના સ્તનમાં દૂધ ભરાવું.