ધાવણ ચડી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાવણ ચડી જવું

  • 1

    ધાવણ સુકાઈ જવું.