ધાવરું ધાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાવરું ધાવું

  • 1

    ધાવરું વાગવું, થવું.