ધાસ્તી પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાસ્તી પડવી

  • 1

    ડરવું.

  • 2

    ચિંતા થવી.