ધા નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધા નાખવી

  • 1

    મદદ માટે પોકાર કરવો.