ધિનકટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધિનકટ

અવ્યય

  • 1

    તબલાંનો.

મૂળ

રવાનુકારી