ધીબાધીબ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધીબાધીબ

અવ્યય

  • 1

    ધીબ ધીબ મારવાનો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી