ધીમું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધીમું પડવું

  • 1

    હળવું કે મંદ થવું.