ધીમું પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધીમું પાડવું

  • 1

    હળવું કરવું.

  • 2

    શાંત કરવું.