ધોતિયું ઢીલું થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોતિયું ઢીલું થઈ જવું

  • 1

    ડરી જવું; ગભરાઈ જવું.