ધોબણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોબણ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધોબીની સ્ત્રી કે ધોબી સ્ત્રી.