ધોબીઘટ્ટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોબીઘટ્ટો

પુંલિંગ

  • 1

    ધોબીને કપડાં ધોવાની જગા.