ધોબીનો કૂતરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોબીનો કૂતરો

  • 1

    ઠામ ઠેકાણા વગરનો રવડતો આદમી.