ધોબીપછાડ આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોબીપછાડ આપવી

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક જોરદાર પરાજય આપવો.