ધોયલો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોયલો કાઢવો

  • 1

    માર મારવો.

  • 2

    ધમકાવવું.