ધોરો પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોરો પાડવો

  • 1

    વણાટમાં બે તાર સાથે નાખવા.