ધોલધાપટ કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોલધાપટ કરવી

  • 1

    સહેજસાજ મારવું.