ધોળકું કરીને આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોળકું કરીને આવવું

  • 1

    કાંઈ કામ પાર પાડયા વિના પાછું આવવું.