ધોળાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોળાઈ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધોળવાનું કામ કે મહેનતાણું.