ધોળામાં ધૂળ પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોળામાં ધૂળ પડવી

  • 1

    ઘરડેઘડપણ કીર્તિને બટ્ટો લાગવો.