ધોળા ઉપર કાળું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોળા ઉપર કાળું કરવું

  • 1

    લખવું.

  • 2

    કીર્તિને કલંક લગાડવું.