ધોળો હાથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોળો હાથી

પુંલિંગ

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક અતિશય ખર્ચ કરવું પડે તેવું પ્રાણી કે વસ્તુ.