ધોળો હાથી બાંધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોળો હાથી બાંધવો

  • 1

    ગજા ઉપરાંતના ખર્ચમાં ઊતરી પડાય એવું કરવું.