ધોળે દહાડે કે દિવસે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોળે દહાડે કે દિવસે

  • 1

    દિવસને વખતે; છડેચોક.