ધોળું પૂણી જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોળું પૂણી જેવું

  • 1

    સાવ ફીકું; લોહી વિનાનું.