નક્કર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નક્કર

વિશેષણ

  • 1

    પોલું નહિ તેવું; સંગીન; ઘન; 'સૉલિડ'.

મૂળ

दे. णिक्कल=પોલાણથી રહિત; અથવા अ. नुक्रह

નક્કૂર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નક્કૂર

વિશેષણ

  • 1

    પોલું નહિ તેવું; સંગીન; ઘન; 'સૉલિડ'.

મૂળ

दे. णिक्कल=પોલાણથી રહિત; અથવા अ. नुक्रह