નકટાનું નાક કાપે તેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નકટાનું નાક કાપે તેવું

  • 1

    ધાર વિનાનું; બૂઠું.