નકલંકી અવતાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નકલંકી અવતાર

  • 1

    કલ્કી; વિષ્ણુનો દશમો અને છેલ્લો અવતાર.