નુકસાનમાં ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નુકસાનમાં ઊતરવું

  • 1

    ગેરલાભ થવો; બગડવું.