નુકસાની ભરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નુકસાની ભરવી

  • 1

    નુકસાનનું વળતર આપવું.