નુકસાન ઉઠાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નુકસાન ઉઠાવવું

  • 1

    ગેરફાયદો સહન કરવો, વેઠવો.