નુકસાન લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નુકસાન લાગવું

  • 1

    નુકસાન થવું.