નકારહક્ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નકારહક્

પુંલિંગ

  • 1

    ના કહેવાનો હક; 'વેટો'.