નકો દામવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નકો દામવો

  • 1

    ઢોરને મોઢે મોરડી બાંધી, તેનો એક છેડો તેના પગે બાંધવો (નાસે નહિ માટે).