નેક ઠરાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નેક ઠરાવવો

  • 1

    પ્રમાણ કે ભાવ નક્કી કરવાં.