નેક બાંધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નેક બાંધવો

  • 1

    પ્રમાણ કે ભાવ નક્કી કરવાં.