નખથી શિખા સુધી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નખથી શિખા સુધી

  • 1

    આખે શરીરે.