નખનું ઝેર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નખનું ઝેર

  • 1

    નખના વલૂરા માટે પસરતું ઝેર.