નખમાં રોગ ન હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નખમાં રોગ ન હોવો

  • 1

    સંપૂર્ણ તંદુરસ્ત હોવું.