નખિયાં ભરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નખિયાં ભરવાં

  • 1

    નખના ઉઝરડા કરવા.