નખોદ વળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નખોદ વળવું

  • 1

    પૂરી પાયમાલી થવી.